Chase Elliott spins in front of Ryan Blaney at The Busch Light Clash | NASCAR

 

Chase Elliott spins in front of Ryan Blaney at The Busch Light Clash | NASCAR

https://www.youtube.com/watch?v=nnsj7uv-HlM

Watch as Chase Elliott has an issue in the Busch Light Clash and spins his No. 9 in front of Ryan Blaney. Chase Elliott spins in front of Ryan Blaney at The Busch Light Clash | NASCAR

More Chase Elliott spins in front of Ryan Blaney at The Busch Light Clash | NASCAR Videos

Leave a Reply